Vroeger

DE REUSKENS EN DE STOET VROEGER

 

In den beginne was er de ‘Grote Kermis van Deurne/Borgerhout’, die vroeger de kapelkermis van Deurne genoemd werd. Hij dateert van 21 juni 1536 - de start van een bijzonder lange traditie die vandaag nog even springlevend is als toen.

Voor de Reuskens zelf moeten we teruggaan tot 1712, toen Borgerhout besloot om een echte reuzenommegang in te richten.

Een zekere Alexander Pluskens ontwierp de figuren: eerst was er Reus en Reuzin, een jaar later volgden Kinnebaba en Dolfijn.

Er werd zelfs speciaal voor hen in dat jaar een schuur gebouwd: op ongeveer dezelfde plaats als het Reuzenhuis wat we nu nog allemaal kennen. Er stond onder andere ook blusmateriaal van de toenmalige brandweer.

 

Van in het begin werden de Reuskens ook begeleid door muzikanten die het bekende Reuzenlied spelen. En wist je dat de Borgerhoutse beiaard dat deuntje elk uur speelt?

Er bestaan heel wat foto’s van vroegere reuzendragers. Ernstige mannen met meestal grote snorren kijken ons aan uit een ver verleden.

De voorlaatste groep Reusdragers zijn met zelfgekozen vervroegd pensioen gegaan.

Nikolas Dom is het laatst overgebleven lid van de twee families die collectief de fakkel wensten door te geven. Hij is de jongste van alle dragers, maar heeft wel het meeste ervaring, en de traditie wil dat je dan de dansmeester wordt. Een niet onbelangrijke taak! Hij moet de Reuskens op de wagen aansturen met zijn dirigeerstok, en beslist waar en wanneer op bepaalde plaatsen gedanst wordt.

 

Het eerste Nederlandstalige (!) gedicht van Hendrik Concience handelt over de Reuskens. Hij vertelt het ‘naar waarheid, omdat hij kan ‘binnenkijken waar ze slapen’... Dat zou dan in het Reuzenhuis kunnen geweest zijn.

 

Het is de Reuskens niet toegelaten om Borgerhouts grondgebied te verlaten. In slechts zéér uitzonderlijke gevallen heeft het College toelating gegeven: een keer toen een buskruitfabriek in 1889 de lucht invloog en de Reuskens naar een liefdadigheidsevenement in Parijs zijn gegaan. Ook in 1976 waren ze bij het 25-jarig jubileum van Koning Boudewijns’ troonsbestijging en ook even (zonder hun wagen) in het sportpaleis voor de 60/40 viering in 1991. Het is het Districtscollege dat beslist of ze uitzonderlijk buiten de Borgerhoutse grenzen mogen.

Onze Reuskens zijn dus erg honkvaste figuren.

De meer dan drie eeuwen oude Reuzenstoet heeft al die jaren hoogtes en laagtes gekend, maar de Reuskens zelf zijn onveranderd uit blijven gaan, samen met hun muzikanten en duizenden vrolijke toeschouwers.

 

 

 

©2018 DE REUZEN VZW, WIJNEGEMSTRAAT 65, 2140 BORGERHOUT