Missie

ONZE MISSIE


Sinds het  ‘reuzenjaar 2012 (de reuskens bestonden dan 300 jaar) heeft de Reuzen vzw een uitgebreide werking opgebouwd.

Zo is er een praalwagen ( Het 'Groot Schip') gerestaureerd met Borgerhoutse jongeren, is er een enorme reus ’Kapertein’ gemaakt die op dat schip vaart, leren we reuzenliedjes aan in tientallen scholen en werd er een reuzenlegende over het ontstaan van alle reuzen gemaakt. Er is een bier ontwikkeld, de ‘REUS’ die enkel in Borgerhout geschonken wordt en zijn er ook lekkere reuzenkoekjes ontwikkeld.

Dit alles en nog veel meer wordt gedaan om jong en oud van borgerhout te verenigen in een project waar iedereen plezier kan aan beleven.


De Reuskens van Borgerhout zijn een vzw, gesteund door District Borgerhout.

We proberen hèt Borgerhouts erfgoed op een levende manier betekenis te geven.

In september 2018 komt er een Expo in het voormalige Vredegerecht/Turnhoutsebaan die de ngeschiedenis van de Reuskens zal tonen.

Hoogtepunt van elk jaar is de Reuzenstoet. Die valt telkens op de 4de zaterdag van september.

Om de drie jaar is er de grote variant van de Stoet: dan lopen er allemaal nieuwe reuzen mee.

Zo ook dit jaar.

Als je al niet meeloopt als helper of met een Reus - je bent meer dan welkom om onder te duiken in de eeuwenoude en toch springlevende traditie tijdens de Reuzenstoet die doorheen heel Borgerhout slingert.

©2019 DE REUZEN VZW, WIJNEGEMSTRAAT 65, 2140 BORGERHOUT