Reuzenjaar 2012

DE STOET SINDS HET REUZENJAAR

 

Vandaag zijn de Reuskens levendiger dan ooit. Sinds 2015 is er een groep dragers die bestaat uit 9 mensen. Ze hebben elk een eigen kostuum en schoenen. Het kostuum is in katoen uitgevoerd en erg wijd, want in een pop onder een septemberzon kan het bijzonder warm worden. Tijdens de reuzenstoet vormen zich twee ploegen. De ploeg die geen reuske draagt paradeert trots naast de reuskens. Ze helpen elkaar want een reuske ziet eigenlijk niets. Ongeveer in de helft van de stoet wisselen de ploegen van taak.

 

Elke drager heeft zijn eigen Reuske. Dat komt omdat er smallere of ruimere zijn, en dat je goed je plaats moet kennen tijdens de drie verschillende dansjes. Omdat de drager zo goed als niets ziet is de gesproken hulp van de dansmeester onontbeerlijk.

De voorwaarde om drager te zijn is eenvoudig: op het moment van indiensttreding moet je in Borgerhout wonen. Mooi is dat er nu ook een vrouwelijke reusdrager bij de groep is. Reuskens oefenen hun dansje enkele keren voor elke stoet: iedereen kent de ingewikkelde passen wel, maar de automatismen moeten toch weer voor elke stoet even opnieuw geoefend worden. En als ze tijdens de repetities de draad kwijt zijn is er nog steeds de strenge maar rechtvaardige dansmeester Nikolas.

 

Het is altijd de traditie geweest dat de Reuskens af en toe van hun wagen komen om hun dansje te doen in een café. Dat doen ze nog steeds, maar minder vaak dan vroeger. Er zijn nu eenmaal minder café’s, en waar het vroeger een traditie was om veel te drinken omdat het een speciale feestdag was, is dat nu niet meer de gewoonte. Achteraf zullen de meesten zeker hun dorst lessen met een REUS-biertje tijdens het traditionele reuskensbal in De Roma.

 

De Reuskens mogen dan wel - bijna - nooit buiten Borgerhout komen, maar af en toe geven ze acte de présence in ons eigen Borgerhout... Bijvoorbeeld op de Reuzenloop Terloplein, of de ‘Reuskens Wisselbeker’ aan het Te Boelaerpark in juli. Op zulke activiteiten komt dan een Reuske het startschot geven of de prijs overhandigen.

 

Er zijn nog twee constante’s die de Reuskens al drie eeuwen vergezellen. De muzikanten die een hele dag van op de Reuzenwagen de 3 reuzendeuntjes spelen. De huidige ploeg van 5 muzikanten is er sinds een 15-tal jaar met wisselende bezetting bij. Ze zien het als een echte topdag in het leven van harmonie-muzikant.

En als je spreekt van een levende traditie: de prachtige paarden die de wagens moedig de hele dag voorttrekken.

Het is een koudbloedig ras, ook bekend van het Palm-bier. De lieve, trotse en sterke dieren worden eigenlijk vanaf hun geboorte opgeleid voor hun taak. Na 3 à 4 jaar zijn ze geschikt om hun taak te doen. Dit onmisbare onderdeel van de praalstoet is een prachtig spektakel op zich, een eigen eeuwenoude traditie waardig!

 

©2018 DE REUZEN VZW, WIJNEGEMSTRAAT 65, 2140 BORGERHOUT